Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Tesol Diploma Programı

TESOL nedir? (Teaching English to Speakers of Other Languages)

( TESOL - Ana Dili İngilizce Olmayanlara İngilizce Öğretimi Diploması)

TESOL dünyanın her yerinde İngilizce Öğretmenliği yapmanızı sağlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika/diploma programıdır. Uluslararası ESL (English as a Second Language) alanında en çok tanınan ve talep gören belgedir.

Ana Dili İngilizce Olmayanlara İngilizce Öğretimi (TESOL) Diploması, ikinci veya yabancı dil olarak İngilizce öğretmek isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır.

A-Programın Süresi: 180 Saat

 • 40 - 60 saat (gruptaki aday sayısına göre) sınıf içi ders ve sunumlar
 • 120 saat gözlem , öğretme pratiği yapma ,ders hazırlama, makale yazma ve geri dönüş alma süreci olarak ilerlemektedir.

** Dört modülden oluşmaktadır ve her modülden ikişer tane olmak üzere, toplamda 8 akademik makale yazısı, teslim etmeyi gerektirmektedir.

**Diploma almaya hak kazanmak için bu 8 makalenin LTTC yetkilileri tarafından kontrol edilerek A-B-C seviyesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

B-Programı bitirdikten sonra öğretmen adaylarının yetkinlikleri:

 • Dilin nasıl edinildiğini anlar,
 • Bir dildeki hataların nelerden kaynaklandığını anlar,
 • Modern dil öğretiminin hangi ilkelere dayandığını bilir,
 • Fonetik ve sesbiliminin ne olduğunu anlar,
 • İngilizce öğretmek için hangi yöntemleri kullanacağını bilir,
 • İngilizce öğretmek için sınıftaki materyalleri ve destekleyici unsurları nasıl kullanacağını bilir,
 • Sınıfı nasıl düzenleyeceğini bilir,
 • Ders planlarını nasıl tasarlayacağını bilir.

C-Programa katılabilmek için adayda aranan yeterlilikler;

**Öğretmen adayının lisans veya eşdeğeri bir yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Fakat en önemli kriter, adayın İngilizce'de hem sözlü hem de yazı becerilerinin iyi derecede olmasıdır.

 • Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlarda MEB in belirlediği puanları almış olmak. (TOEFL ibt : min 85 /120, IELTS: 6.5/9 ,YDS 75 + yüz yüze konuşma sınavı )
 • İngilizce yeterliliği yukarıda bahsedilen sınavlarla kanıtlanmış adaylar LTTC tarafından yetkilendirilmiş koordinatörlerle yapılan sözlü bir mülakata alınarak başarılı bulunmaları halinde programa katılma hakkı elde ederler.

D-Yeterlilik

Program bittikten sonra, öğretmen adayları 7. Seviye TESOL Diploması almaya hak kazanırlar. Bu diploma, OFQUAL onaylı bir sertifika verme kurumu olan TQUK tarafından 7. seviyeye eşdeğer bir öğrenme düzeyinde onaylanmıştır.

**TQUK nedir?: TQUK, Yeterlilik ve Sınav Düzenleme Bürosu (OFQUAL) ve Galler Hükümeti tarafından tanınan bir Sertifika sağlama kurumudur. TQUK, Yeterlilikler ve Kredi Çerçevesi (QCK) ‘nde yetkinlikler sunmaktadır.

E-Sertifika programları ve Diploma programları arasındaki fark nedir?

 • 3.seviye ,5.seviye ve 6.seviye sertifika programlarının içerikleri, sınıfta kullanacakları başlangıç becerilerini edinecekleri hızlı bir yeterlilik isteyenler için idealdir. Diplomanın temel ders programını içermektedir fakat konular çok daha az yoğunlukta ele alınmaktadır ve birkaç günde bitirilebilir.
 • TESOL Diploma (7. Seviye) programları ise çok daha akademiktir ve ders programını çok daha derinlemesine ele almaktadır. Daha yüksek bir yeterliliktir ve genellikle daha iyi çalışma koşullarında, daha yüksek maaşla iş bulma olanakları sağlar.

Ana Dili İngilizce Olmayanlara İngilizce Öğretimi Diploması

Müfredat

1. Ders
Hedefler

Bu ünitenin sonunda adaylar:

 • 1 -dilin tabiatı hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar,
 • 2-dilin farklı çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olmalıdırlar,
 • 3-dilin kullanımında nelerin hatalı olduğunu anlamalıdırlar,
 • 4- dilin nasıl öğrenildiğini anlamalıdırlar,
 • 5-İngilizce eğitiminde hangi yöntemlerin kullanılabileceğini bilmelidirler,
 • 6-Modern dil eğitiminin hangi ilkelere dayandığını bilmelidirler.

İçerik

Giriş: Öğrenci hedefleri; farklı eğitim durumları.

Bölüm A

1.1 Dil nedir?
Sesler, semboller, karışık bir sistem, konuşma ve yazma

1.2 Dil ne için kullanılır?
İletişim, kontrol, sosyalleşme, düşünce, duygular

1.3 Dil Çeşitleri
Tarihsel, Coğrafi ve Sosyal diyalekt;
Başvuru: Yaş, Cinsiyet, Statü, Görev; konu, ortalama, tarz

1.4 Uygunluk ve hata
İletişim Yetisi, yanlışlar, hatalar, eğitim modeli.

Bölüm B

1.5 Birinci (Ana)M Dil öğrenimi
Dilin gelişme Evreleri, Anne/ebeveyn rolü

1.6 ikinci Dil Öğrenimi
Klasik Koşullanma, yaratıcı öğrenme, motivasyon

1.7 Dil öğretim yöntemleri
Gramer-çeviri, direkt yöntemler, yapısal yaklaşım, dil duyumsal yaklaşım, bilişsel düzenek yaklaşımı, daldırma yöntemi, anlamsal yaklaşım

1.8 Dil öğretim İlkeleri
Seçim, derecelendirme, bağlamlama, tekrar etme, egzersiz
Görevler ve kendini düzeltme egzersizleri
Sunulacak ödevler

2. Ders
Hedefler

Bu dersin sonunda:

 • 1- Dil öğretmenine uygun araçlar hakkında bilgi sahibi olmalısınız,
 • 2- Bu araçların farklı kullanım tekniklerinin bilmelisiniz,
 • 3- Dil becerisini geliştirmek konusunda nelerin gerekli olduğunu bilmelisiniz,
 • 4- Araç ve tekniklerin dil becerisini nasıl geliştireceğini biliyor olmalısınız.

İçerik

Öğrenci seviyeleri hakkında not

Bölüm A

2.1- İşitsel/sözlü Becerileri: Genel İlkeler, kavrama v. üretme becerileri.

2.2 -Telaffuz Eğitimi: genel hususlar, seslerin ayrılması, seslerin üretilmesi, ses ve tonlama

2.3- Dil egzersizleri: Bağlamsal egzersizler, ikame tabloları.

2.4 -Soru ve cevap: 10 kategori, beş seviye

2.5 -Diyaloglar, tiyatro ve rol yapma

2.6 -Geniş çaplı ve yoğun dinleme: Hikâyeler, anlama metinleri, imla

2.7- Bilgi ve kelime kartları

2.8- Yazı tahtası kullanımı

2.9- Gerçek Nesneler

2.10- Resim ve çizelgeler: Dergi, resim kütüphanesi, duvar şemaları.

2.11- Şarkılar ve kafiyeler

2.12- Oyunlar ve puzzle

2.13- Elektronik araçlar

Bölüm B

2.14 Okuma ve yazma becerileri: Farklı öğrenciler, okuma becerileri, yazma becerileri

2.15 El yazısı eğitimi: Fonik metodu, bak ve söyle metodu, ön okuma aktiviteleri, okuma aktiviteleri, harf şekillendirme

2.16 Yazım eğitimi: Yazım ve okuma, sesten sembole, sembolden sese

2.17 Yönlendirilmiş kompozisyondan serbest kompozisyona: Etiketlendirme, sorulara verilen cevaplar, ikame tabloları, yönlendirilmiş kompozisyon, serbest kompozisyon

2.18 Yoğun Okuma: Okuma becerisinin ilerlemesi, okuma aktiviteleri.

2.19 Kapsamlı okuma: Okunurluk, derecelendirilmiş okurlar, okuma kayıtları.

2.20 Metinlerden faydalanma: Özgün metin kullanımı, kolaylaştırıcı metin kullanımı.

2.21 Karma beceriler: 4 beceri, çeviri.
Görevler ve kendini düzeltme egzersizleri
Sunulacak ödevler
İlave okuma

3. Ders
Hedefler

Bu ders sonunda öğrenci,

 • 1- Eğitim hedeflerini etkileyen etmenler hakkında bilgi sahibi olur,
 • 2- İzlence deseni içeriği hakkında bilgi sahibi olur,
 • 3- Ders kitaplarını değerlendirme yöntemine sahip olur,
 • 4- Öğretmenin görevlerini anlar ve kendi özeleştirisini yapabilecek bir temele sahip olur,
 • 5- Sınıf içi etkileşimin farklı şekillerde olabileceği hakkında bilgi sahibi olur,
 • 6- Etkili ders planlama yapabilecek konuma gelir,
 • 7- Ders planlamasına istinaden pek çok fikir birikimine sahip olur.

İçerik

Bölüm A

3.1 Öğretim Hedefleri
Program Hedefleri, örnek müfredat, ders kitabı değerlendirme,

3.2 Sınıf düzeni
Öğretmenin rolü, sınıf içi etkileşim çeşitleri, sınıf yerleşimi

Bölüm B

3.3 Ders Planlama
Hazırlık, sunum, egzersiz, sınav, düzeltme

3.4 Örnek Ders Planları
Görevler ve kendini düzeltme egzersizleri
Sunulacak ödevler
İlave okuma

4. Ders
Hedefler

Bu ders sonunda,

 • 1- dil teorisi hakkındaki temel kaygılar hakkında bilgi sahibi olursunuz,
 • 2- pek çok dilsel terim ve kategorileri hakkında bilgi sahibi olursunuz,
 • 3- dilsel metinleri büyük bir özgüvenle ele alırsınız,
 • 4- dilsel teori ile eğitim egzersizleri arasında bağlantı kurmaya başlarsınız,
 • 5- ne öğreteceğinizin içeriği ile ilgili daha açık düşünmeye başlarsınız.

İçerik

Bölüm A

4.1 Fonetik ve Sesbilimi
Aralarındaki fark, seslerin nasıl çıkartıldığı, fonemler, sessiz harfler, sesli harfler, stres, ritim, tonlama

4.2 Morfoloji
İsimler, sıfatlar, zamirler, yüklemler

4.3 Kelime haznesi
Kelimeler, morfem, tanzim, anlam, sıralama

4.4 Gramer
Konuşma parçaları, yan cümle, dizilim, yardımcı fiil, zorunluluk fiilleri, fiil sınıfları, zamanlar ve çekimleri, karmaşık deyimler, isim sınıfları, belirleyiciler, sıfatlar, zamirler ve önbiçimler, edatlar, bağlaçlar, şart kipleri.

Bölüm B 4.5 Dilbiliminin Dil Eğitimine Uygulanması
Hata analizi, sesbilimi, kelime seçimi, cümle zorlukları

Son Bölüm
Sunulacak ödevler
İlave okuma

TESOL Diploma Programı Eğitim Süresi

TESOL eğitimi için hafta içi ve hafta sonu gruplarımız mevcuttur.

TESOL diploma eğitim programı toplam 180 saattir. Eğitimin 60 saati sınıf dersi olarak yapılmaktadır.

Kalan süre essay yazma, gözlem ve geri dönüt dahil olmak üzere toplam 120 saattir.

TESOL Diploma Programı Ücretleri

TESOL eğitim programı bedeli 3.000 TL

TESOL diploma bedeli 130 £

TESOL Diploma Programı Eğitim Yeri

Language Training & Testing Center

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza No:43 / 3 Çukurambar / Ankara

0312 286 07 88

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et